Najhitrejša stvar na svetu

U šole je maještra prašala: “Katera je najhitrejša stvar na svetu ?”
Tabot se uzdini Gašper ino reče:

“Avijon.”
“Ne Gašperček, ni avijon” reče maještra
“Alora je raketa” se ta zašopiri.

“Niti raketa ni, vendar ti bom jaz pomagala. Najhitrejša stvar na svetu je misel. Sedaj si v Truškah, če pa se

zamisliš, si lahko čez trenutek že v Afriki.”
Bogi Gašper je bil finjen od konfužijona.

Je študeral ino študeral ino na kraje reku: “Je še ena stvar, ki je već brza ”
Maještra ga je pogledala debelo ino kurjožo prašala:

“Ma kaj bi to bilo ?”
“Ma…., ne znan naka jas točno, ma son čul čera večer mojega papa, ki je klel iz kambre ino reku moji materi:

Jožo vrah mi dušo zel, ma mi je pršlo še prej kot sem mislu!”