Naj ti bo lepo

Ljubeče naj usoda tke ti dneve
v novem letu!

Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti utira,

da bi ti bilo lepo!