Mujo Fata i Lutrija

Mujo: “Draga, što bi učinila ti da dobijem na Lutriji?”

Fata: “Uzela bih ti pola i odmah se odselila!”

Mujo: “Pogodio sam 3 broja.

Evo ti 50 kuna i goni se u tri p…. m……..!”