Moški

Kdaj bodo moški vredni 6 evrov? Odgovor: Ko bodo jajca po 3 evre.