Moč

Včasih je ranljivost tudi moč, kajti strah razvije pogum in ranjenost lahko postane pot do celosti še bl veseu