Menjava

Sin je pisal očetu:

»Dragi oče!

Imam dekle. Pošlji mi denar!«

Oče mu je odgovoril:

»Dragi sin! Imam denar. Pošlji mi dekle!«