Matematičar i krokodil

Kako matematicar dokazuje da je krokodil duzi nego siri:

Dokaz se sastoji od 2 dijela:

1.) Ako pogledamo krokodila odozgo, zapazit cemo da je zelen i dugacak. Kad ga prevrnemo, uocit cemo da je dugacak ali nije zelen, sto implicira da je krokodil duzi nego zeleniji.

2.) Kad ponovo pogledamo krokodila odozgo, vidjet cemo da je zelen i po duzini i po sirini, dok je sirok samo po sirini, sto pokazuje da je krokodil zeleniji nego siri.

Iz 1.) i 2.) proizilazi da, posto je krokodil duzi nego zeleniji, a zeleniji nego siri, onda je i duzi nego siri!