Made in china

Blagor Kitajcem – kamorkoli po svetu pridejo, kupujejo domače :))