Ljubezen bo v nama doma

Ljubezen največja je vrednost srca,
zato naj za vedno bo v nama doma!