Polno življenje

Šele ko se zares zavemo in doumemo, da nam je na zemlji namenjen le določen čas,

bomo začeli polno živeti vsak dan posebej, kot da bi bil edini, ki nam je na voljo lupčeka