Lep poročni verz


Verujta – brez vere prazno je življenje!

Upajta – brez upanja zaman je hrepenenje!

Ljubita – v ljubezni srečno je življenje.