Lastnosti ženske

Ženske krasijo tri lastnosti:
– Lepota
– Pamet
– Zvestoba
Vendar nobena nima vseh treh lastnosti hkrati:
1. Lepa in pametna ni zvesta
2. Lepa in zvesta ni pametna
3. Pametna in zvesta ni lepa.