Kombineža in Janezek

Učiteljica v šoli sprašuje učence, katera streha je največja na svetu.

Vsi modro molčijo, samo Janezek dvigne roko:

– Kombineža.

– ??!?

– Pokriva dve mlekarni in eno nočno zabavišče.