Kekc

Kekec je spet izginil neznano kam, zato ga Mojca išče in se na ves glas dere:

“Keeeekeeec, Kekec, kje si?”

Iz skale se prikaže Kekec:

“Mojca, mouč, da ne bodo tudi iz tebe naredili paštete.” dude