Kavboj in ženska šala

Pride kavboj v salon in vidi ob šanku dve ženski, ki se pomenkujeta.

Potegne pištolo in eno izmed njiju ustreli.

Potem pristopi k drugi, se nasloni na šank in ji reče: “A ti si pa kar sama?”