Jim bo treba metle kupt

Če baba nima metle, pa z jezikom pometa.