Javna Hiša

Kaj čakajo pred javno hišo Američan, Žid in Ukrajinec?

Američan čaka, da se zamenja izmena.

Žid čaka popust.

Ukrajinec čaka ženo.