Janezek in paradižnik

Janezek pride v šolo z buško na glavi.

Sošolci ga vprašajo:
-Kaj je bilo?
-Sestra mi je vrgla v glavo paradižnik.
-Od paradižnika menda nimaš take buške.
-Paradižnik je bil v konzervi.