Janezek in kosmata sestra

V šoli se pogovarjajo o poklicih.Tovarišica sprašuje, kaj bo kdo po poklicu.

– Jaz hočem biti pilot, pravi Miha.

– Jaz pa hočem biti kuharica, reče Nuška.

– Jaz pa hočem biti kosmat po celem telesu, se oglasi Janezek.

– Ja če pa biti kosmati ni poklic, ga popravi tovarišica.

– Kako, da ne, če pa je moja sestra kosmata samo med nogami pa na noč
zasluži 300 eurov.