Imela bi te le zase

Če bi bila ptica, bi imela vse nebo le zase.

Če bi bila srna, bi imela vse travnike le zase.

Če bi bila roža, bi imela pozornost vseh ljudi.

A jaz sem le človek.

Nisem nič posebnega, polna napak,

A imam nekaj kar je posebnega?

TEBE le zase!