Hvalimo druge

Navadno hvalimo druge, da bi bili sami pohvaljeni.