Hvalimo druge


Navadno hvalimo druge, da bi bili sami pohvaljeni.