Huda šolska šala

Jan se vrne domov iz šole in oče ga vpraša:

No kaj ste imeli danes na urniku?

Kemijo.

In kaj ste se novega naučili?

Kako lahko izdelamo dinamit.

Kaj se boste pa jutri učili v šoli?

Kakšni šoli?