Hrvatska šala

“Koliko ima  država u Europi?”

Odgovor: – “Tri.”

Pitanje: – “A koje tri?”

Odgovor: – “Evropska unija, kandidati za Evropsku uniju i Hrvatska.”