Hrvaški verz

Sunce moje koga sada greješ, sreča moja kome život krasiš, kde si sada kad je meni težko.

Kde si sada da me spasiš!