Hotela sem ti povedati

Hotela sem utrgati cvet…

pa je ovenel. hotela sem ujeti ptico…

pa je odletela.

Hotela sem ti povedati da te ljubim…pa si odšel.