Gorenjski študij

Gorenjca je prijatelj vprašal, kaj bo njegov sin študiral po srednji šoli.

“Zdravnik bo postal!” je ponosno rekel Gorenjec.

“Že zbira časopis, ki ga bodo lahko njegovi pacienti prebirali v čakalnici!”