Gorenjec in šnopc

“Zakaj Gorenjci ponudijo šnops iz krožnika?”

“Ker na stropu sušijo salame.”