Gorenjec in sladkor

Pride gorenjec v gostilno pa vpraša po kolk je turška kava natakar odvrne 1 EURO

Koliko pa sladkor?

Natakar mu pove da je zastojn gorenjec pa reče, če pa je sladkor zastoj naj da v vrečko 2kg sladkorja.