Francuskinje i bosanke

Znate li razliku izmjeđu žene Francuskinje i Bosanke?

Francuskinja s lijeve strane ima muža, s desne strane ima ljubavnika, iza sebe sumnjivu prošlost, ispred sebe blistavu budućnost, a na glavi šešir.

A Bosanka, s lijeve strane ima djecu, s desne strane cekere, iza
sebe blistavu prošlost, ispred sebe nikakvu budućnost, a na glavi muža fakoff