Dva pubertetnika

Dva pubertetnika se zabavata pred stanovanjskim blokom, ko je mimo njiju prišla ženska, ki je bila na pogled bolj podobna moškemu.

Eden od pubertetnikov se je oglasil:

“Poglej jo! Kakšna omara!”

Ženska je pristopila k njemu in mu dala moèno zaušnico, on pa je vprašal:

“Kaj pa zdaj to pomeni?”

“Vrata od omare so se odprla!” mu je odgovorila ženska.