Duševna bolest

Doktor pita svoju pacijenticu:

– Imate li u svojoj obitelji neki primjer duševne bolesti?
– Da, imamo, muž umišlja da je glavni u kući

medizinska