Drznost in pogum

Pogum, drznost in ekstremi  življenje krajša, previdnost, relax in zdravo življenje pa ga daljša še bl veseu