Domač novoletni verz

Ob letu osorej

navada je stara

nov’ let’ voščit,

to tudi mi sedaj

hoč’mo iz srca storit.

Da b’ dolgo živeli

prav zdavi veseli,

da b’ vsako nesrečo

pregnali skoz’ srečo