Dolenjsko črkovanje

Kako Dolenjci stopnjujejo črko “š”č

ODGOVOR: Šilce, štamperle, štuc, štefan, škaf…