Dolazi policajac u slasticarnu

Dolazi policajac u slasticarnu i pita:

-Kakve kolace imate?

Imamo svih oblika i velicina.

-Dajte mi onda dva oblika i tri velicine.