Dobro povožena kura

Kura gre čez cesto in jo povozi tovornjak.

Nekaj časa obleži, nato pa se zdrami in zastoka:”

Joj, joj, takega petelina pa še nisem srečala!”