Dobra volja

Dobro voljo meljemo, se v novo leto 20** peljemo.

Krhljev, orehov in drugih dobrot, naj sreča in zdravje vas spremljata povsod.