Črnogorska šala

Kako Črnogorci grade autocestu?

Naprave kilometar ceste i stave znak itd, itd, itd…