Črnogorac vodi ljubav

Črnogorac vodi ljubav sa djevojkom i kad ona osjeti da se momcina blizi vrhuncu, povika:

– “Nemoj u mene, nemoj u mene.”

A momčina odgovara: – “No u sebe ču.”