Črnogorac

Kako se na kineskom kaže  Crnogorac?

Li Jen Či Na.