Čipke u Idrij

Leto 2055 — pravi en čip drugemu….ei stari a gremo v Idrijo na čipke