Cigu drži liniju

Ponestalo vojnicima municije, pa ostavili Cigu da drži liniju dok oni odu
po municiju.

Kapetan kaže Cigi:
– “Cigo, čuvaj liniju dok se ne mi ne vratimo. Evo ti šlem i tri bombe.”

Na to će Ciga:
– “Bate, daj mi tri šlema i bombu!”

Kapetan ga pogleda iskosa, ali mu ipak dade. Vraćaju se vojnici iz
magacina, i vide Cigu sa brdom oružja i municije.

Pogledaju na drugu stranu i vide gomilu neprijateljskih vojnika kako su okružili Cigu koji
vrti šlemove po podu i viče:

– “Bate, ajd pogodi di je bomba!”