Čar svete noči

Naj čar svete noči
v tvojem srcu zažari
in v novem letu
naj te obda vsa toplina tega sveta.