Brazilci in žarnice

“Koliko Brazilcev je potrebnih za zamenjavo žarnice?”

“Dvanajst!

Eden jo zamenja, ostalih enajst pa jih igra nogomet!