Bosanac moli

*Ovako bosanac moli:

Oče naš koji jesi,

Mercedes mi donesi,

Da se sveti ime tvoje

neka bude metalik boje,

U ime Oca i Sina,

Neka bude pun benzina

A najviše te molim, Bože,

Sjedišta da budu od kože.