Bila sem ti dobra prijateljica

Bila sem ti dobra in iskrena prijateljica!

Vedi to, da ti še žal bo.

Ker nisi znal ceniti to.