Basen

Učiteljica v osnovni šoli razlaga učencem in učenkam, kaj je basen.

Naslednjo uro je spraševanje.

“Janezek, kaj je basen?”

“Basen je zgodba, v kateri se volk in prašički pogovarjajo, kot se pogovarjamo vi in mi.”