Angleški prevod

Kaže učiteljica učeniku da prevede na engleski:

”Mačka je pala u vodu i udavila se”

Učenik:

“The cat BUM in the water glugluglu no more MJAU MJAU”