Dala si nam vse


Kot žena, kot mami si dala nam vse

hvaležnosti polno je naše srce!