Trajna ljubezen


Trajna ljubezen je tista, ki vedno drži sile dveh bitij v ravnotežju še bl veseu